Flevoland loge no. 83

Ontstaan
De Flevoland loge no. 83 is op 12 oktober 1979 in de Kapel van kerkcentrum De Ark te Dronten opgericht. De Loge is ontstaan uit de James L. Ridgeley Loge no 77 te Emmeloord. Voor die tijd waren er al leden lid van de Orde uit Dronten, echter voor het bijwonen van de bijeenkomsten moesten zij naar Emmeloord reizen. De Dronter loge telde bij zijn stichting 14 leden.

Wie zijn wij?
De Odd Fellows in Dronten hebben een loge voor mannen met de naam Flevoland Loge No. 83 en een loge voor vrouwen: de Zeeaster Rebekkah loge no. 38.  De Flevoland loge bestaat momenteel uit 50 leden. De meeste leden komen uit Dronten en Lelystad.

We zijn een Orde, vallend onder Nederlands Verenigingsrecht, voor allerlei mensen, ongeacht ras of politieke geaardheid. Het is geen religieuze gemeenschap. Iedereen staat volkomen vrij in geloof of overtuiging. Wij zoeken met elkaar naar wat mens-zijn inhoudt. Odd Fellows hebben een open oog en oor voor de ontwikkelingen in onze maatschappij.

We zijn herkenbaar aan het symbool, dat bestaat uit drie met elkaar verbonden schakels, die staan voor Vriendschap, Liefde en Waarheid.

 

Wat zijn wij?
Een Orde die wil werken aan het welzijn van de samenleving in het algemeen en van de medemens in het bijzonder. Wij zien dit als een opdracht, omdat wij ons medeverantwoordelijk voelen. Wij willen met respect en in vriendschap met elkaar omgaan en hulp verlenen aan diegenen die dat nodig hebben.

Wat doen wij?
De Flevoland Loge is op allerlei fronten is actief. Als vrijwilligers bemensen wij o.a. de tweedehands boekwinkel in het centrum van Dronten en organiseren wij jaarlijks een bridgedrive. De opbrengsten komen ten goede aan goede doelen. Tevens voeren wij allerlei maatschappelijke activiteiten uit.

Wekelijks op de maandagavond houden wij bijeenkomsten in het Odd Fellows Huis (De Ketting 6 te Dronten). De logeavond wordt door veel leden ervaren als het opladen van je persoonlijke accu voor de komende week.

Hoe zien onze bijeenkomsten er uit?
Zo’n logeavond begint om ca. 19.30 en eindigt om 22.30 uur. De avond bestaat uit twee delen. In het eerste deel van de avond ligt de nadruk op bezinning. Ontmoeting en gezelligheid vormen het tweede gedeelte. De loge is een plaats waar je tot rust kunt komen en jezelf kunt zijn. Men vraagt niet wat je bent, maar hoe je bent en de warmte van vriendschap voel je!

Meer weten?
De groei van de loge is van groot belang voor de Orde en natuurlijk voor onze Flevoland Loge. De meeste leden blijven tot aan hun overlijden lid van de Orde. Eéns Odd Fellow, altijd Odd Fellow! Graag nodigen wij iedereen met interesse uit om contact met ons op te nemen om een mogelijk lidmaatschap te overwegen. U kunt dit doen via de secretaris van de Flevoland Loge 83flevoland@oddfellows.nl.

Ons logegebouw is geheel rolstoel geschikt.