2018 Minke Oosterga winnares

 

Feminisme is nog uiterst relevant 

De westerse wereld is al heel ver gekomen op het gebied van vrouwenemancipatie. Vrouwen hebben in 1919 actief kiesrecht gekregen, het recht om deel te nemen aan het hoger onderwijs en het recht op abortus en anticonceptiemiddelen. Vrouwen zoals Aletta Jacobs hebben dit waargemaakt, zij was de eerste vrouwelijke arts in Nederland en heeft hard gevochten voor het vrouwenkiesrecht. Daarom wil ik onderzoeken of feminisme tegenwoordig nog van belang is.

Een halve eeuw later heeft mijn grootmoeder toch nog last gehad van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze heeft nooit de kans gekregen om een opleiding aan de universiteit af te ronden. Ze heeft mijn grootvader leren kennen, is gaan trouwen en heeft de boekhouding van zijn bedrijf gedaan. In deze tijd was de norm dat je na je huwelijk kinderen kreeg en voor hen ging zorgen en het was dus niet de bedoeling dat je aan het werk ging. Mijn grootmoeder heeft veel spijt van het feit dat ze niet tegen de verwachtingen van de maatschappij is ingegaan. Tegenwoordig zijn mannen en vrouwen gelijk bij de grondwet in de westerse wereld, maar het beeld wat de maatschappij heeft van vrouwen kan nog zeker wel verbeteren. Ik ben daarom van mening dat feminisme nog steeds relevant is in de westerse wereld.

Ten eerste wil ik benadrukken dat de maatschappij ook profiteert van het feminisme. Het principe van feminisme is dat men streeft naar de gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen. Veel mensen gaan er eigenlijk van uit dat feministen mannenhaters zijn, terwijl dat over het algemeen niet zo is. Tegenwoordig heeft de maatschappij vaak ook van mannen een verkeerd beeld. Bijvoorbeeld dat mannen niet geschikt zijn als verpleger. Als meer vrouwen worden aangemoedigd om een technische studie te kiezen wordt het automatisch minder raar voor een man om een studie in de zorg te kiezen en dus ook een baan te vinden in dat veld (zonder meteen voor “watje” te worden uitgemaakt). Verder, als vrouwen niet meer als het minder intelligente geslacht worden gezien en dus meer fulltime betrokken worden bij het werk, wordt de prestatiedruk ook minder voor mannen. Dit is erg goed voor de psychische gezondheid van mannen, ze zitten zo lekkerder in hun vel. Kortom, feminisme is niet alleen van belang voor vrouwen, het helpt mannen ook.

Ten tweede wil ik aangeven dat de mannen en vrouwen nog steeds niet gelijk zijn op het gebied van salarissen. Het CBS heeft een onderzoek gepubliceerd waarin staat dat in 2008 in het bedrijfsleven het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen 9 procent was. In 2014 was het verschil 7 procent[1]. Ik vind dat er geen enkele reden is voor het feit dat vrouwen nog steeds minder betaald worden dan mannen. Volgens een ander onderzoek van het CBS is het duidelijk dat het verschil van salaris tussen mannen en vrouwen groter wordt wanneer de werknemer kinderen heeft[2]. De conclusie die ik hieruit kan trekken is dat werkgevers geen trek hebben in vrouwen, die de kans hebben om zwanger te raken en voor hun kinderen moeten zorgen. Dat kost hen immers alleen maar geld. Het is onrechtvaardig om vrouwen minder te betalen alleen omdat ze de mogelijkheid hebben om kinderen te krijgen. Het feit dat er nog steeds een loonkloof is tussen mannen en vrouwen toont aan dat er nog stappen moeten worden gezet op het gebied van vrouwenemancipatie.

Ten derde worden nog steeds veel vrouwen slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld. In Nederland heeft 45 procent van de vrouwen wel eens fysiek of seksueel geweld meegemaakt[3]. Deze cijfers zijn veel en veel te hoog. Ook het feit dat de #MeToo verhalen nu pas bekend worden bewijst eigenlijk dat vrouwen nog worden onderdrukt door mannen, anders zouden deze zaken niet pas jaren later bekend worden. De oorzaak hiervan is dat mannen meestal de machtspositie hebben. Hier kunnen mannen misbruik van maken. Door het bekend te maken op sociale media pakken de vrouwen eigenlijk de macht weer terug. Dat deze gebeurtenissen plaatsvinden laat ook weer zien hoe belangrijk feminisme nog is.

Toch kunnen we zeggen dat we in de westerse wereld al veel hebben bereikt op het gebied van de emancipatie van vrouwen. We hebben eigenlijk geen reden om nog te vechten voor de rechten van vrouwen. Veel mensen zijn dus ook van mening dat feminisme helemaal niet meer van belang is in de westerse wereld, dat bijvoorbeeld de vrouwen in het Midden-Oosten het veel zwaarder hebben. In Saoedi Arabië is het namelijk tot juni 2018 nog verboden om als vrouw in een auto te rijden[4].

In landen waar mannen en vrouwen niet gelijk zijn worden kinderen grootgebracht met sekse-specifieke opmerkingen, door deze opmerkingen wordt de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen als normaal gezien. Zonder de voortgang die in de westerse wereld heeft plaatsgevonden op dit vlak was het moeilijker geweest om mensen in andere delen van de wereld de ogen te openen over het probleem van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Concluderend, er moet nog zeker wat gedaan worden op het gebied van de emancipatie van vrouwen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat nog steeds en veel vrouwen worden niet op een correcte manier behandeld, nog veel te veel vrouwen krijgen te maken met huiselijk en seksueel geweld. Dat wil niet zeggen dat het feminisme zich hier in beperkt, er wordt gestreefd naar gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen. Verder hoop ik dat vrouwen geen druk meer hoeven te voelen van de maatschappij om bepaalde beslissingen te maken, zoals mijn grootmoeder dat heeft moeten doen. Het is betreurenswaardig dat vrouwen niet hun talenten zouden kunnen benutten.

[1]CBS (2016). Krijgen mannen en vrouwen gelijk loon voor gelijk werk? Geraadpleegd op 9 februari 2018, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/47/krijgen-mannen-en-vrouwen-gelijk-loon-voor-gelijk-werk-

[2] CBS (2014) De loonkloof tussen mannen en vrouwen, feit of fictie? Geraadpleegd op 10 februari 2018, van https://www.cbs.nl/nl-nlieuws/2014/47/loonkloof-vrouwen-en-mannen-feit-of-fictie-

[3] ATRIA (2016) Geweld tegen vrouwen: feiten en cijfers. Geraadpleegd op 11 februari 2018, van https://www.atria.nl/nl/publicatie/geweld-tegen-vrouwen-feiten-en-cijfers

[4]Trouw (2017) Saudische vrouwen mogen binnenkort autorijden. Geraadpleegd op 11 februari 2018, van https://www.trouw.nl/home/saudische-vrouwen-mogen-binnenkort-autorijden~ab65cf68/