Waarom ben je lid van Odd Fellows? Wat vind je er? Wat spreekt je aan en wat brengt het je? Een aantal leden van de Zeeaster Loge vertellen wat het voor hen betekent. Denk je dat de Zeeaster Loge ook wat voor jou is?
Stuur dan een mailtje naar 38zeeaster@oddfellows.nl en we gaan graag met je in gesprek.

 

 

 


Joke Bonnier werd in 2006 lid. “Mijn leven kende veel dieptepunten maar ik zocht altijd naar ‘hoe nu verder.’ Odd Fellows vertelden me over hun ‘clubje die iedere week een thema had’ en dat je een logezitting vooral moet ervaren in wat het met je doet. Ik had wel behoefte aan mensen die in vriendschap en vertrouwen bij elkaar komen en samen verdieping zoeken en ben die ervaring aangegaan! De rituelen in de zitting leken wat gedateerd maar ik beleef de toegevoegde waarde nu heel positief. Het zorgt ervoor dat ik me van punt tot punt met aandacht kan richten op de vaak prachtige teksten en mooie muziek en doen mijn voortdurende gedachtestroom voor eventjes stoppen. De loge geeft mij rust en inkeer in mijzelf en in anderen. Het is voor mij een plek om op te laden.

 

 

Sigita Blaauw kwam in het voorjaar van 2016 bij de Loge. “Wat in het begin onwennig voelde, is gaande weg heel speciaal geworden: de zusters die je krijgt als je Rebekkah wordt. Ook al ken je elkaar in begin nog amper, je voelt je heel snel deel van de groep omdat je er zo welkom ontvangen wordt. Tijdens de zittingen vind ik rust, inspiratie en verdieping. Een ieder probeert op haar eigen manier gestalte te geven aan Vriendschap, Liefde en Waarheid en dat voelt heel prettig. Je mag jezelf zijn!”

 

 

Ingrid Veeman is lid sinds het voorjaar van 2016. “Het lidmaatschap is voor mij een manier om te leren van de wijsheid van andere vrouwen, van alle leeftijden. Ik kijk altijd uit naar onze avonden. Het is een fijn rustmoment in de week waarbij je kunt luisteren naar anderen en naar mooie muziek. Ook doe ik altijd weer inspiratie op. Door mooie woorden of ervaringen. Je kunt je altijd weer verder ontwikkelen! Er zijn meerdere manieren om tegen iets aan te kijken of om iets aan te pakken. En door zelf te groeien, kun je weer meer betekenen voor de mensen en de maatschappij om je heen.”

 


Jolanda Schram kwam in 2013 bij de Loge. “Na een voorlichtingsavond ging ik met een heel goed gevoel naar huis. Na goed overleg met mezelf of het paste in mijn redelijk volle leven (gezin, fulltime baan …) werd ik lid en zelden sla ik een avond over. Ze zijn zo bijzonder en geven me elke keer weer stof tot nadenken, het laad me op. Rust, diepgang en bezinning vloeien prachtig in elkaar op een loge avond.  Het jezelf mogen zijn, ongeacht je maatschappelijke positie, zuiver om wie je bent is voor mij een  verrijking en belangrijke toegevoegde waarde die ik bij de Odd Fellows heb gevonden.

 

 

 

Yvonne den Boer is in 2001 lid geworden van de Loge. “Via de Loge vind ik verbinding met mensen die hele verschillende leeftijden en achtergronden hebben. Dat is een verrijking!  Mijn agenda is goed gevuld door mijn werk in het onderwijs en als raadslid voor D66. De Loge-avond is voor mij dan ook een moment van ontspanning. Ook geeft het mij de gelegenheid me als vrijwilliger in te zetten in Dronten. Bij de tweedehands boekwinkel van de Odd Fellows in Dronten kan ik mijn passie voor boeken kwijt. Ik ben er regelmatig voor en achter de schermen te vinden.”

 

 

 

Sinds 2021 bezoekt Truus van Keulen de tweewekelijkse Rebekkah-bijeenkomsten van de Odd Fellows. “Na een klein jaar begreep ik de terminologie bij de loge. De ritualen (alleen het woord al) en de passeerwoorden (waarom niet gewoon wachtwoord?) waren even wennen, zeker voor een nuchtere boerendochter als ik ben. Langzaamaan begreep ik dat juist de herhaling van steeds dezelfde symbolen en handelingen rust en bezinning geeft. Tijdens de eigenlijke zitting hoef ik niet te spreken en hoef ik dus ook niet meteen iets te vinden van de meestal wijze woorden die worden gezegd. De loge heeft geen religieuze inslag maar doet me denken aan mijn vroegere ervaringen met de rituelen van de katholieke kerk. Achteraf begrijp ik dat ook die mis een soort van inkeermoment in de drukke werkweek was. In de kerk kom ik nog zelden, maar bij de Rebekkah’s vind ik dezelfde rust en saamhorigheid als toen. Niks nieuws onder de zon eigenlijk. Ik voel me er goed bij, net als toen.

 

 

Anita van Sliedregt is lid sinds 1998.“Destijds was ik docent Frans aan het Nassau Veluwe-college in Harderwijk en moeder van twee puberzonen. Dat logeleden zich ieder op hun eigen manier verantwoordelijk voelen voor wat er in hun omgeving en samenleving afspeelt, sprak me aan, alsook de vorm van de bijeenkomsten. Ieder lid kan daar naar eigen vermogen aan bijdragen. Het is een wonderlijk samenspel van ‘learning by doing,’ van halen en brengen. Je begrijpt het pas als je het ziet! Momenteel heb ik binnen de bijeenkomst de taak mensen wat mee te geven om over na te denken. Het vertrouwen en de rust die mij hierin gegeven wordt, helpen ook mij me te bezinnen. Nu ik gepensioneerd ben en oma van vier kleinkinderen, blijf ik periodiek evalueren of het lidmaatschap me enthousiasme, inspiratie en verdieping blijft geven. Tot nu toe zeker en de pijlers Vriendschap, Liefde en Waarheid inspireren mij tot op de dag van vandaag. Ook houd ik me graag bezig met culturele zaken en – uiteraard- met de Odd Fellow Jeugdprijs, een essaywedstrijd voor middelbare scholieren.

 

 

Mirjam Koens werd Zeeaster in het voorjaar van 2022. “Al jaren ervoor hoorde ik erover en het liet me niet meer los. Maar past zo’n spring in ’t veld als ik ben ook bij vertrouwelijke bijeenkomsten met ritualen? Ik wist het niet. Het bleef trekken en sinds ik lid ben, heb ik geen dag spijt gehad. Het is een werkelijke aanvulling op mijn drukke leven, de bijeenkomsten en onderlinge contacten zijn warm en open. Om de ritualen moet ik wel eens grinniken maar ik ben me ook bewust van de eigentijdse waarde van deze eeuwenoude overdrachten. Ik verwonder me over onze onderlinge verschillen, tegelijkertijd zijn we zo verbonden in onze waarden. We willen bijdragen aan een betere wereld: De een doet dit in absolute stilte door ziekenbezoek, de ander door het prominent invullen van een bestuursfunctie. Ik voel me gedragen in moeilijke tijden en voel me gezien in wat ik kan. Ik word aangemoedigd bij te dragen en gevoed om verder te groeien in wie ik ben. Omdat ik dit ook voor anderen mag betekenen, voel ik me verbonden.”

 

Annelies Veeman is Odd Fellow en lid van de Zeeaster Rebekkah Loge sinds 1998. In 2023 vierde ze haar 25-jarige jubileum in de Loge. “Vooral de zeer gemengde achtergrond van de leden trok me erg aan. Verder was het een sprong in het duister. Gelukkig was er alle tijd om aan de – voor mij- vreemde nieuwe gebruiken te wennen en nu voelt dit allemaal heel erg vertrouwd. In al die jaren heb ik mijn denken en mijn doen ingebracht, zowel in als buiten de Loge. Ik haal er ook een en ander uit: Verdieping en groei. En er is nog zoveel meer! De waardevolle avonden, de muziek, de rust, onze verbinding, de inspiratie, onze vriendschap en de gezelligheid. Graag blijf ik nog heel lang Zeeaster!”